Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma
W bieżącym numerze czasopisma
Jak opisać przedmiot zamówienia. Wyczerpująco i jednoznacznie

Opis przedmiotu zamówienia – zarówno przed nowelizacją Prawa zamówień publicznych, jak i po nowelizacji wprowadzającej do polskiego systemu prawnego przepisy dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE – należy do podstawowych czynności związanych z przygotowaniem postępowania o zamówienie publiczne. 

W bieżącym numerze czasopisma
Jak opisać przedmiot zamówienia. Stare i nowe przepisy Pzp

Opis przedmiotu zamówienia jest podstawą udzielania wszelkiego rodzaju zamówień publicznych. W zależności od trybu, w którym toczy się postępowanie, może występować jako część składowa specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub samodzielnie – jako opis oczekiwań i potrzeb zamawiającego. 

W bieżącym numerze czasopisma
Obrona interesów finansowych Unii

Trybunał (piąta izba) rozpatrywał wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na podstawie art. 267 TFUE, złożone przez sąd apelacyjny w Bacau z Rumunii.

W bieżącym numerze czasopisma
Prawidłowy i nieprawidłowy podpis oferty

Każda oferta złożona w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego powinna być prawidłowo podpisana. Słowo „prawidłowo” bywa, niestety, różnie interpretowane. Nic więc dziwnego, że składanych jest wiele odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. 

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Monitor zamówień publicznych

Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter
z aktualnościami dotyczącymi pracy konsultantów zamówień publicznych?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.