Przeczytaj bezpłatny numer czasopisma
W bieżącym numerze czasopisma
Remis ofert

Liczne zmiany w Prawie zamówień publicznych wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016 r. dotyczą m.in. etapu badania i oceny ofert. Zmodyfikowano m.in. art. 91 ust. 4–5a regulujący procedurę wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej z nich tej samej liczby punktów.

W bieżącym numerze czasopisma
Pozacenowe kryteria oceny ofert

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 r., wprowadziła wiele zasadniczych zmian wynikających z konieczności implementowania do polskiego ustawodawstwa regulacji dyrektywy klasycznej 24/UE/2014 oraz dostosowania ustawy do zmieniających się realiów rynkowych.

W bieżącym numerze czasopisma
W trybie podstawowym

Tryb przetargu nieograniczonego oraz tryb przetargu ograniczonego – także po nowelizacji Prawa zamówień publicznych – pozostają podstawowymi trybami udzielania zamówień.

W bieżącym numerze czasopisma
Dokumenty w postępowaniu o zamówienie publiczne

27 lipca 2016 r. moc obowiązującą utraciło rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 

Zapoznaj się z całym bieżącym wydaniem czasopisma Monitor zamówień publicznych

Bądź na bieżąco
Chcesz otrzymywać darmowy newsletter
z aktualnościami dotyczącymi pracy konsultantów zamówień publicznych?
Ten serwis używa plików cookies zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza jej akceptację.