01/11/2016

Nowe przesłanki zmiany umowy

Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1020), ustawodawca wprowadził zasadnicze zmiany do art. 144 Pzp określającego przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego.
01/11/2016

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zarówno przed nowelizacją ustawy, jak i po niej, jest podstawowym obowiązkiem zamawiającego związanym z przygotowaniem postępowania w sprawie zamówienia publicznego. Nie może być ogólny, szacunkowy i niedookreślony.
01/11/2016

Zmiany umowy w praktyce

Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp istotne zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, będą możliwe tylko w przypadku, gdy zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ.
01/11/2016

Kolejowa gra na zwłokę

Długa lista zarzutów o naruszenie przepisów Pzp w ani jednym punkcie nie znalazła potwierdzenia w dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia i w toku rozprawy odwoławczej. Odwołującemu zarzucono natomiast swoistą manipulację. Postępowanie odwoławcze o sygnaturze KIO 1057/16 pod przewodnictwem Emila Kuriaty miało więc nietypowy przebieg i zaskakujący finał.

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Darmowy

Ogólnopolska Konferencja Antykorupcyjna

Nowe rozwiązania rekomendowane przez CBA, Ministerstwo Sprawiedliwości i NIK
Darmowy

Nowy numer "Monitora Zamówień Publicznych" już dostępny online!

W listopadowym numerze "Monitora" wiodącym tematem są umowy w zamówieniach publicznych, do których nowelizacja Pzp wprowadziła wiele zmian. Zapraszamy do lektury!
Darmowy

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Dostępny jest już nowy poradnik wydawnictwa Forum Media Polska pt. Nowe Prawo zamówień publicznych zawierający interpretację znowelizowanych przepisów Pzp i pełną dokumentację aktów prawnych.
Podstawowy

Nowelizacje Pzp w październiku

W poprzednim miesiącu weszły w życie nowe przepisy kilku ustaw, co spowodowało także zmiany w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Jak poinformował Urząd Zamówień Publicznych, zmiany nastąpiły aż w dziesięciu artykułach Pzp.

Partnerzy