Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Problemy interpretacyjne i ich wykładnia

Nowa linia orzecznicza KIO

Przedstawiona przez Krajową Izbę Odwoławczą informacja o jej funkcjonowaniu w 2016 r. ma szczególny charakter ze względu na to, że zawiera analizę zmian wprowadzonych nowelizacją Pzp, dokonaną ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) pod kątem ich interpretacji.

Nowe instytucje Prawa zamówień publicznych znalazły wyraz w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej z 2016 r, wprawdzie w ograniczonym zakresie, co wynikało z tego, że liczba rozstrzygnięć dotyczących nowych regulacji nie była znacząca, Izba zdecydowała się jednak na przedstawienie w rocznej informacji przede wszystkim problematyki dotyczącej kwestii prawnych wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy. Motywowano to tym, że stabilny dorobek orzeczniczy Izby był zaprezentowany w poprzednich latach, a obecnie na pierwszy plan wysuwa się wykładnia nowych przepisów. Ma ona isto...

Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

Pozostało jeszcze 96% treści