Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor Szyszkowski Arkadiusz
Autor Miętkiewicz Robert

Systemy elektroniczne – case study

Realnie oznacza to, iż komunikacja zamawiającego z wykonawcami musi być prowadzona w formie elektronicznej.

Ważne!

Przez komunikację należy rozumieć składanie ofert, wniosków lub oświadczeń, w tym również JEDZ (art. 10a ust. 5 Pzp). Elektroniczna forma JEDZ stanie się jednak dla zamawiających klasycznych obowiązkowa znacznie wcześniej, ponieważ już od 18 kwietnia 2018 r. (art. 17 nowelizacji Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r.).

Z doświadczeń praktyka W związku z ustawowym obowiązkiem elektronizacji jeden z zamawiających klasycznych postanowił wdrożyć system wspomagający udzielanie zamówień publicznych.

Historia wdrożenia wraz z harmonogramem:

  • Opracowanie wstępnych założeń wdrożenia systemu, oczekiwanych funkcjonalności. Zapadła decyzja o przeprowadzeniu dialogu technicznego w celu rzetelnego rozpoznan...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 87% treści