Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor

Dyrektor departamentu ubezpieczeń majątkowych w firmie brokerskiej Willis Towers Watson Polska, specjalizuje się w postępowaniach o zamówienie publiczne, jest specjalistą ii stopnia w zakresie prawa zamówień publicznych, członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych