2022

Jak prowadzić nowy rejestr umów

Lipiec 2022

Zakres informacji zawartych w SWZ

Marzec 2022

Umowy o zamówienie publiczne

Marzec 2022

Jak wygrać przetarg

Marzec 2022

Jak się odwołać

Marzec 2022

Elektronizacja zamówień publicznych

Marzec 2022

Wytyczne rozporządzeń do ustawy Pzp Analiza nowych regulacji

Luty 2022

SWZ w trybie podstawowym poniżej progów unijnych na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Luty 2022

Dokumentacja postępowania o zamówienie publiczne do 130000 zł

Luty 2022

2020

Bezpieczna firma

Lipiec 2020