Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

O czasopismie

„Monitor Zamówień Publicznych” to profesjonalne czasopismo dla zamawiających i wykonawców wydawane pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Miesięcznik w jasny sposób omawia wszystkie aspekty zamówień publicznych, od opisu przedmiotu zamówienia, przez ocenę oferty i podpisanie umowy.

Pierwszy numer „Monitora Zamówień Publicznych” ukazał się we wrześniu 2004 r.  Wszedł na rynek  prawie jednocześnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

Redaktor naczelna: Elżbieta Cierlica, jeden z czołowych specjalistów Prawa zamówień publicznych w Polsce i sprawozdawca parlamentarny.

Dzięki czasopismu będziesz wiedział jak:

 • ustalać wartość zamówienia  oraz szacować wysokość zamówienia w wypadku składania ofert częściowych i zamówień poniżej 30 000 euro,
 • dokumentować postępowanie o zamówienie publiczne, prawidłowo stosować kryteria cenowe i pozacenowe ofert, procedurę odwróconą i terminy składania ofert,
 • przygotować konkurencyjną ofertę i wypełniać dokumentację poświadczającą spełnienie warunków udziału w postępowaniu – oświadczenia i JEDZ,
 • konstruować  i modyfikować umowy oraz klauzule w wypadku realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych oraz w zamówieniach podprogowych,
 • prowadzić zamówienia publiczne poniżej progów i opracować prawidłowo wymaganą dokumentację,

Piszą dla nas m.in.:

Włodzimierz Dzierżanowski (wiceprezes UZP w latach 2002 – 2005), Jerzy Pieróg (autor komentarzy do ustawy Pzp), Ewa Wiktorowska (prezes OSKZP), Grzegorz Mazurek (wiceprezes KIO w latach 2004 – 2007), Paweł Granecki (autor komentarza do ustawy Pzp), Arkadiusz Szyszkowski (autor komentarzy do ustawy Pzp), Irena Skubiszak-Kalinowska (współautor komentarza do ustawy Pzp), Andrzela Gawrońska-Bazan (wiceprezes UZP w latach 2007-2008), Arkadiusz Szyszkowski (autor komentarzy do ustawy Pzp), Conexis Kancelaria Zamówień Publicznych, Kancelaria Siedlecki, Dr Krystian Ziemski&Partners Kancelaria Prawna.

Co zyskasz dzięki prenumeracie?

 • Bezpłatne, indywidualne konsultacje! Na Państwa pytania odpowiadają najwięksi eksperci w kraju,
 • Co miesiąc analiza trudnych i ciekawych postępowań, zarówno z perspektywy Zamawiających, jak i Wykonawców,
 • Porady w zakresie wydatkowania środków publicznych, także tych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Wskazówki dla Zamawiających w zakresie sporządzania prawidłowego opisu przedmiot zamówienia,
 • Podane w przejrzysty sposób orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, SN oraz opinie prawne UZP.

W każdym numerze:

 • PRAWO – zmiany, nowelizacje, a także wszelkie niezbędne informacje związane z Prawem zamówień publicznych i pokrewnych ustaw. Omawiamy praktyczny wpływ nowelizacji na przebieg i przygotowanie postępowania oraz dokumentację SIWZ.
 • OPINIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – wyczerpujące interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące niejasnych i nowelizowanych przepisów.
 • JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ – przykłady postępowań o zamówienia publiczne wraz ze wskazaniem na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, dokumentowanie oraz nadzór nad postępowaniem. Zasady prowadzenia postępowań ze środków UE.
 • ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE – wyczerpujące przykłady prawidłowego przygotowania postępowań o roboty budowlane. Omawiamy elementy SIWZ, które mają kluczowy wpływ na szybki i sprawny przebieg postępowania i dobrze przeprowadzoną weryfikację potencjalnych wykonawców.
 • JAK WYGRAĆ PRZETARG – praktyczne wskazówki dla wykonawców dotyczące głównie bezbłędnego przygotowywania oferty czy wnoszenia środków odwoławczych.
 • Z ORZECZNICTWA KIO – najbardziej interesujące orzecznictwa KIO dotyczące odwołań od wybranych procesów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • FORUM ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW – odpowiedzi radcy prawnego/eksperta zamówień publicznych na pytania zgłoszone przez Czytelników.

Co otrzymasz w ramach prenumeraty premium czasopisma:

 • 11 numerów czasopisma w wersji papierowej,
 • cykl szkoleń online, jak prowadzić postępowanie i przygotować ofertę,
 • szybkie wyszukiwanie informacji wg pożądanych kryteriów,
 • jednoczesny dostęp do czasopisma dla wielu osób z firmy,
 • wygodne przeglądanie czasopisma na tablecie i smartfonie.

 

 

prenumerata

Bieżące wydanie