Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

 

Redakcja:
Forum Media Polska Sp. z o.o. , ul. Polska 13, 60-595 Poznań
http://www.monitor-zamowien.pl/
redakcja@monitor-zamowien.pl

Redaktor Naczelny
Elżbieta Cierlica 
cierlicazp@o2.pl


Zastępca Redaktor Naczelnej
Maria Olszewska 
olszewska@upcpoczta.pl

Sekretarz redakcji i reklama
Marlena Fiedorow
 tel. (61) 66 83 105

marlena.fiedorow@forum-media.pl.

 

 

 

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN