Kontakt

Wydawnictwo
Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13, 60-595 Poznań

Redakcja:
redakcja@monitor-zamowien.pl

Redaktor Naczelny:
Elżbieta Cierlica 
Elzbieta.Cierlica@forum-media.pl

Sekretarz redakcji i reklama:
Marlena Fiedorow
+61 66 83 105
marlena.fiedorow@forum-media.pl

Kontakt dla Mediów
biuroprasowe@forum-media.pl