Dołącz do czytelników
Brak wyników
Grzegorz Mazurek
Józef Edmund Nowicki
Przemysław Janiszewski
Jacek Sadowy
Andrzej Stankiewicz
Paulina Sawicka
Marek Sterniczuk
Anna Szajkowska-Szynaruk

Październik 2020

W wydaniu m.in.: równe prawa dla wykonawców, procedura odwrócona, przygotowanie do zamówienia IT, analiza potrzeb i wymagań – ewaluacja zamówienia.

Jak wygrać przetarg

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w listopadzie i grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację no...

11 lutego 2021

Uprawnienia limitowane zdarzeniami uprzednimi

Skorzystanie w toku udzielania zamówienia z niektórych uprawnień warunkowane jest uprzednio zaistniałymi stanami, w tym wynikającymi z podjętych przez instytucj...

1 października 2020

Wyroki na SzuKio.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w okresie od czerwca do sierpnia 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić prawidł...

1 października 2020

Oświadczenie o walorze informacyjnym

Zmiana zakresu prac powierzanych podwykonawcy nie uzasadnia odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podanie zak...

5 sierpnia 2020

Z orzecznictwa

Równe prawa dla wykonawców

Trybunał Sprawiedliwości UE (dziesiąta izba) w orzeczeniu z dnia 11 czerwca 2020 r. w sprawie sygnowanej C-219/19 odnosi się przede wszystkim do interpretacji przepisów krajowych ograniczających możliwość udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne jedynie do wykonawców utworzonych w określonych formach prawnych. Sprawa ta dotyczyła wydania – na podstawie art. 267 TFUE – orzeczenia w trybie prejudycjalnym, na wniosek złożony przez regionalny sąd administracyjny dla Lacjum we Włoszech.

1 października 2020