Dołącz do czytelników
Brak wyników
Mikołaj Kołecki
Włodzimierz Dzierżanowski
Marcin Kalmus
Maciej Dudek
Marek Sterniczuk
Andrzela Gawrońska-Baran
Rafał Lewandowski
Arkadiusz Saternus

Marzec 2022

W tym numerze m.in.: ocena ofert a procedura odwrócona, umowa ramowa, zmiany w rocznym sprawozdaniu, polityka zakupowa państwa.

Jak wygrać przetarg

Sposób liczenia terminu związania ofertą

Związanie ofertą stanowi termin typowy nie tylko dla postępowań prowadzonych w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

10 czerwca 2022

Nieprzewidywalność jako przesłanka zmiany umowy

Prawo zamówień publicznych przepisem art. 455 wprowadziło wiele przesłanek uprawniających strony umowy do dokonania jej zmian bez przeprowadzania nowego postępo...

15 kwietnia 2022

Ocena ofert a procedura odwrócona

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia rycza...

9 marca 2022

W przypadku braku kosztorysu ofertowego

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia rycza...

4 lutego 2022

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

10 czerwca 2022