Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

20/04/2018

Warunki udziału i kryteria oceny ofert

Zastosowanie przez zamawiającego kryterium dotyczącego personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia dopuszczalne jest wyłącznie w odniesieniu do os...
14/03/2018

Nowy standard komunikacji

Na skutek implementacji nowych dyrektyw do ustawy – Prawo zamówień publicznych zmieniło się rozumienie pojęcia pisemności postępowania o udzielenie za...
15/02/2018

Problem aktualności dokumentów

Zagadnienie żądania przez zamawiającego składania oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału...
17/01/2018

RODO – rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe (przedsiębiorcy, osoby fizyczne czy podmioty publiczne), będą musiały wdrożyć n...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

Skarga kasacyjna Prezesa UZP

Prezes UZP wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.
Podstawowy

Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie” odbyła się 21 kwietnia br.
Podstawowy

Aspekty społeczne w zamówieniach

Rada Ministrów przyjęła 29 marca 2017 r. „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.
Podstawowy

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług

W związku z licznymi pytaniami na temat stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego – przypominamy, że Urząd Zamówień Publicznych wydał w tej sprawie specjalny komunikat, który znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Danuta Domżalicka

PRAKTYK Z PONADCZTERNASTOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Maciej Kubiak

ADWOKAT

Jacek Sadowy

b. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Partnerzy