01/05/2017

Wspieramy doskonalenie systemu zamówień publicznych

Rozmowa z Ewą Wiktorowską, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych
01/04/2017

Celem jest spójne i racjonalne orzecznictwo

Wywiad z Magdaleną Grabarczyk, wiceprezes KIO.
01/03/2017

Zamówienia in-house w praktyce

Przepisy dotyczące in-house weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Nie trzeba przypominać, że zawieraniem umów z wolnej ręki zainteresowane są głów...

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

Skarga kasacyjna Prezesa UZP

Prezes UZP wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.
Podstawowy

Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie” odbyła się 21 kwietnia br.
Podstawowy

Aspekty społeczne w zamówieniach

Rada Ministrów przyjęła 29 marca 2017 r. „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.
Podstawowy

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług

W związku z licznymi pytaniami na temat stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego – przypominamy, że Urząd Zamówień Publicznych wydał w tej sprawie specjalny komunikat, który znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Matylda Kraszewska

Radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Piotr Trębicki

Radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

dr Jarosław Balcewicz

Dyrektor Instytutu Businessu i Rozwoju w Gdańsku, wiceprzewodniczący Wydziału I Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Partnerzy