Dołącz do czytelników
Brak wyników
Marek Stompel
Paulina Sawicka
Jacek Sadowy
Józef Edmund Nowicki
Grzegorz Józefiak
Justyna Olszewska-Stompel
Aneta Mościcka
Magdalena Kulińska
Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Zmiana umowy w zamówieniach na roboty budowlane

Pojęcie robót dodatkowych jest utożsamiane z robotami, które zamawiający mógł przewidzieć, jednak z różnych powodów nie uwzględnił ich w opisie przedmiotu zamów...

8 października 2019

Termin dla grupy kapitałowej

Termin trzech dni na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują sank...

10 września 2019

Sankcje przez instrukcję?

Czy zastosowanie się do zaleceń Urzędu Zamówień Publicznych może być uznane za lekkomyślność lub niedbalstwo? Zgodnie z art. 154 pkt 10 i 13 Pzp Prezes Urzędu Z...

25 lipca 2019

Rozwiązanie umowy a wykluczenie wykonawcy

Przedwczesne wygaszenie więzi kontraktowej, w szczególności mocą czynności jednostronnej (wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy), może stanowić potencjalną ok...

25 lipca 2019

Z orzecznictwa

Staranie o zgodność z prawem UE

Skarga o rewizję orzeczeń sądowych naruszających prawo Unii Europejskiej oraz kwestia odpowiedzialności państw członkowskich w przypadku naruszenia tego prawa przez sądy krajowe legły u podstaw rozważań Trybunału Sprawiedliwości w sprawie oznaczonej C-620/17, zakończonej wyrokiem czwartej izby z dnia 29 lipca 2019 r.

8 października 2019

Zdaniem eksperta