Dołącz do czytelników
Brak wyników
Michał Prętnicki
Przemysław Janiszewski
Aneta Mościcka
Anna Szajkowska-Szynaruk
Lech Wendołowski
Monika Zwolińska
Jacek Sadowy
Mateusz Chabowski
Jak wygrać przetarg

Z pełnomocnikiem zwanym liderem

Przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), z jednej strony, podobnie jak w ubiegłym roku, dopuszczają mo...

8 czerwca 2021

Jak skutecznie złożyć ofertę

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonaw...

7 kwietnia 2021

Wyroki na Szukio.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy 
...

4 marca 2021

Podział w ramach grupy kapitałowej

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, składając oferty – jeden w 8. częściach, drugi w 7. częściach – uzyskaliby łącznie zamówienie w 15 częściach....

4 marca 2021

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

8 czerwca 2021