Dołącz do czytelników
Brak wyników
Ewa Szymczak-Nowosielska
Martyna Lubieniecka
Józef Edmund Nowicki
Grzegorz Mazurek
Andrzela Gawrońska-Baran
Lech Wendołowski
Irena Skubiszak-Kalinowska
Arkadiusz Szyszkowski

Luty 2019

Na łamach lutowego numeru zwracamy uwagę na konieczność tworzenia rozwiązań przyjaznych dla podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne i podpowiadamy, jak realizować przepisy prawa unijnego i krajowego dotyczące wsparcia grup marginalizowanych.

Styczeń 2019

W niniejszym numerze analizujemy problem podwykonawstwa w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa cywilnego i prawa zamówień publicznych. W styczniu podpowiadamy również, jak mają sobie radzić wykonawcy z wezwaniem do złożenia oświadczeń lub dok...

Grudzień 2018

Tematem przewodnim grudniowego numeru czasopisma są trudne interpretacje Prawa zamówień publicznych i związanych z tym prawem ustaw. W bieżącym wydaniu przybliżamy również dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych...

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Jak udzielać zamówień
Jak wygrać przetarg

Warunki dotyczące finansów

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający może wymagać m.in., aby wykonawcy posiadali określony m...

12 marca 2019

Umowa jako gwarant bezpieczeństwa finansowego

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, którzy decydują się na wzięcie udziału w postępowaniu, muszą zadbać o swoje interesy, co jest zn...

12 lutego 2019

Odwołanie od kryteriów oceny ofert

W mijającym roku nadal utrzymywał się duży odsetek postępowań, w których w celu wyboru oferty najkorzystniejszej wykorzystano wielokryterialny model oceny ofert...

18 stycznia 2019

Dysponowanie potencjałem kadrowym

Zmiana osób na określonych przez zamawiającego stanowiskach jest sprawą naturalną, niejednokrotnie nieuniknioną ze względu na przypadki losowe. Nieracjonalne by...

10 grudnia 2018

Z orzecznictwa

Zabrakło staranności

Zarzutowi naruszenia zasady zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców powinno towarzyszyć wskazanie na naruszenie konkretnego przepisu ustawy oraz realne tego udowodnienie – przypomniała Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu pod przewodnictwem Danuty Dziubińskiej w sprawie o sygn. akt: KIO 2134/18.

12 marca 2019

Zdaniem eksperta