Dołącz do czytelników
Brak wyników
Jacek Sadowy
Magdalena Kulińska
Andrzela Gawrońska-Baran
Martyna Lubieniecka
Konrad Różowicz
Małgorzata Gołyńska-Minkiewicz
Anna Dynek
Paulina Sawicka

Październik 2022

W tym wydaniu m.in: certyfikat jednostki oceniającej zgodność, klauzule waloryzacyjne w praktyce i orzecznictwie, realizacja usługi ubezpieczenia, więź prawna wykonawcy z podmiotem trzecim.

Wrzesień 2022

W tym wydaniu m.in: waloryzacja, trzymanie kosztów, Broker ubezpieczeniowy w zamówieniach publicznych, transgraniczne skutki wojny w Ukrainie i jej wpływ na zamówienia publiczne

Lipiec/Sierpień 2022

W tym wydaniu m.in: interpretacja rozporządzenia Rady Unii Europejskiej i specustawy, dodatkowe możliwości podwyższania wynagrodzenia umownego, kilka kwestii, o których zapominają zamawiający, usprawnianie realizacji umów.

Jak wygrać przetarg

Więź prawna wykonawcy z podmiotem trzecim

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę...

11 października 2022

Dodatkowe możliwości podwyższania wynagrodzenia umownego ...

W ostatnim czasie coraz więcej wykonawców dąży do podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen, zwłaszcza paliwa. Z problemem tym zmagają się przede wszystki...

18 lipca 2022

Sposób liczenia terminu związania ofertą

Związanie ofertą stanowi termin typowy nie tylko dla postępowań prowadzonych w reżimie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

10 czerwca 2022

Nieprzewidywalność jako przesłanka zmiany umowy

Prawo zamówień publicznych przepisem art. 455 wprowadziło wiele przesłanek uprawniających strony umowy do dokonania jej zmian bez przeprowadzania nowego postępo...

15 kwietnia 2022

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKio.pl/ciekawe

Poniżej przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

18 listopada 2022