Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

06/12/2017

Trudne interpretacje Pzp

Ustalenie prawidłowości udzielenia zasobu oraz właściwe jego udokumentowanie jest kluczowe dla stwierdzenia, czy dany wykonawca spełnia warunki udział...
01/11/2017

Podstawy zaskarżania wyboru najkorzystniejszej oferty

Ustawa nowelizująca z dnia 22 czerwca 2016 r. rozszerzyła katalog dopuszczalności wnoszenia odwołań w postępowaniach o wartości mniejszej niż tzw. pro...
01/10/2017

Problemy praktyków – propozycje rozwiązań

SpotKIO, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju, było świetną okazją, by poznać zagadnienia istotne z punktu widzenia osób, które na co dzień zawodo...
01/09/2017

Problemy interpretacyjne i ich wykładnia

Nowa linia orzecznicza KIO

Archiwum magazynu

Archiwum magazynu

Przeglądaj archiwum

Aktualności

Podstawowy

Skarga kasacyjna Prezesa UZP

Prezes UZP wniosła skargę kasacyjną od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku oddalającego skargę Prezesa Urzędu na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej o odrzuceniu odwołania wniesionego na podstawie przesłanki wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów unijnych.
Podstawowy

Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

Zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie” odbyła się 21 kwietnia br.
Podstawowy

Aspekty społeczne w zamówieniach

Rada Ministrów przyjęła 29 marca 2017 r. „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.
Podstawowy

Zasady rozliczeń podatku od towarów i usług

W związku z licznymi pytaniami na temat stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych i wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego – przypominamy, że Urząd Zamówień Publicznych wydał w tej sprawie specjalny komunikat, który znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl.

Autorzy

Autorzy

Zostań autorem

Chcesz opublikować tekst na łamach naszego magazynu? Zapoznaj się z wymogami redakcyjnymi i zgłoś swój tekst. Jeśli zaakceptuje go nasze rada programowa to zyskasz szansę na publikację!

Kamila Nieśpielak

Radca prawny specjalizujący się w Prawie zamówień publicznych

Bartłomiej Ślemp

Student prawa Uniwersytetu Warszawskiego

Paweł Granecki

Radca prawny, autor komentarzy do ustawy – Prawo zamówień publicznych

Partnerzy