Dołącz do czytelników
Brak wyników
Aneta Mościcka
Małgorzata Filipek
Anna Szajkowska-Szynaruk
Adrian Przepiórka
Andrzej Stankiewicz
Michał Prętnicki
Irena Skubiszak-Kalinowska
Marek Sterniczuk
Jak wygrać przetarg

Oświadczenie o walorze informacyjnym

Zmiana zakresu prac powierzanych podwykonawcy nie uzasadnia odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podanie zak...

5 sierpnia 2020

Wyroki na szuKio.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków KIO, wydanych w drugim kwartale 2020 r., których analiza ułatwi prawidłowe przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówi...

5 sierpnia 2020

Doświadczenie z konsorcjum

Celem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyłonienie wykonawcy, który gwarantuje należyte wykonanie zamówienia. Z tego względu doświad...

22 czerwca 2020

Obciążenie kosztami dodatkowych prac

Wykonawcę zamówienia publicznego nie można obciążać kosztami wykonania dodatkowych prac, niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia, jeżel...

24 kwietnia 2020

Z orzecznictwa

Porozumienie gmin a zamówienie in house

Przekazanie zadania organizacji usług jednej z gmin z obszaru objętego współpracą i w związku z tym udzielenie zamówienia na usługi transportowe bez postępowania przetargowego spółce należącej w całości do gminy odpowiedzialnej – były przedmiotem prac TSUE (czwartej izby) w sprawie sygnowanej C-328/19. Orzeczenie w trybie prejudycjalnym wydano w dniu 18 czerwca 2020 r.

5 sierpnia 2020