Dołącz do czytelników
Brak wyników
Marek Stompel
Justyna Olszewska-Stompel
Ewa Nowosielska
Grzegorz Mazurek
Anna Oleksiewicz
Irena Skubiszak-Kalinowska
Konrad Różowicz
Przemysław Janiszewski
Jak wygrać przetarg

Jak skutecznie złożyć ofertę

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) wprowadziła szereg zmian dotyczących składania przez wykonaw...

7 kwietnia 2021

Wyroki na Szukio.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy 
...

4 marca 2021

Podział w ramach grupy kapitałowej

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, składając oferty – jeden w 8. częściach, drugi w 7. częściach – uzyskaliby łącznie zamówienie w 15 częściach....

4 marca 2021

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w listopadzie i grudniu 2020 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację no...

11 lutego 2021

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w grudniu 2020 r. i w styczniu 2021 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7 kwietnia 2021