Dołącz do czytelników
Brak wyników
Kamila Paliwoda-Alejun
Ewa Wiktorowska
Anna Szczurowska
Mateusz Chabowski
Wojciech Michalec
Marek Sterniczuk
Justyna Olszewska-Stompel
Tomasz Siedlecki

Marzec 2022

W tym numerze m.in.: ocena ofert a procedura odwrócona, umowa ramowa, zmiany w rocznym sprawozdaniu, polityka zakupowa państwa.

Luty 2022

W tym numerze m.in.: potencjalnie użyteczne narzędzie, efektywność energetyczna po nowemu, zmiana linii orzeczniczej, waloryzacja w PPP.

Grudzień 2021/Styczeń 2022

W tym wydaniu m.in.: kontrola do skutku, wątpliwości w praktycznym stosowaniu Pzp, przegląd orzecznictwa Sądu Zamówień Publicznych, gwarancje.

Jak wygrać przetarg

Nieprzewidywalność jako przesłanka zmiany umowy

Prawo zamówień publicznych przepisem art. 455 wprowadziło wiele przesłanek uprawniających strony umowy do dokonania jej zmian bez przeprowadzania nowego postępo...

15 kwietnia 2022

Ocena ofert a procedura odwrócona

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia rycza...

9 marca 2022

W przypadku braku kosztorysu ofertowego

Dopuszczalność żądania dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego (wycenionego przedmiaru robót budowlanych), w przypadku przyjęcia w umowie wynagrodzenia rycza...

4 lutego 2022

Wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy

Unieważnienie postępowania jest czynnością niweczącą całość postępowania, powodującą, że cel prowadzenia postępowania, tj. udzielenie zamówienia publicznego, ni...

3 listopada 2021

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2021 i 2022 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

15 kwietnia 2022