Dołącz do czytelników
Brak wyników
Jacek Jerka
Włodzimierz Dzierżanowski
Jacek Sadowy
dr Wojciech Kaliński
Sebastian Zaręba
Piotr Wiśniewski
Adam Radomski
Andrzej Stankiewicz

Grudzień 2022

W tym wydaniu m.in: elektromobilność w zamówieniach publicznych, zmowa przetargowa jako podstawa wykluczenia, uproszczenie procedur administracyjnych, wpływ sukcesji wykonawcy na umowę.

Listopad 2022

W tym wydaniu m.in: aktualność podmiotowych środków dowodowych, czyny nieuczciwej konkurencji w orzecznictwie, zmiana organizacji pracy, zamówienia podprogowe z uwzględnieniem centralnego rejestru umów.

Październik 2022

W tym wydaniu m.in: certyfikat jednostki oceniającej zgodność, klauzule waloryzacyjne w praktyce i orzecznictwie, realizacja usługi ubezpieczenia, więź prawna wykonawcy z podmiotem trzecim.

Jak wygrać przetarg

Krajowa Izba Odwoławcza w obronie tajemnicy przedsiębiorstwa ...

Pozostawanie przez podmioty prywatne w relacjach z innymi podmiotami oraz elementy ich współpracy mają charakter handlowy i organizacyjny przedsiębiorstwa, mogą...

31 stycznia 2023

Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainie ...

Wielokrotnie się zdarza, że wykonawcy korzystają bezpośrednio z usług dostawców mających siedzibę w Chinach. Dość często bezpośrednim dostawcą wykonawcy jest sp...

5 grudnia 2022

Więź prawna wykonawcy z podmiotem trzecim

Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postę...

11 października 2022

Dodatkowe możliwości podwyższania wynagrodzenia umownego ...

W ostatnim czasie coraz więcej wykonawców dąży do podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen, zwłaszcza paliwa. Z problemem tym zmagają się przede wszystki...

18 lipca 2022

Z orzecznictwa

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Poniżej przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

31 stycznia 2023