Monitor Zamówień Publicznych
 

Niezastąpione kompendium wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Monitor Zamówień Publicznych – to 56 stron praktycznych rozwiązań najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się zamawiający w toku postępowania o zamówienie publiczne, i wykonawcy, przygotowując oferty. Czasopismo wydawane pod patronatem OSKZP.
OSKZP
10 numerów w roku
 
52 stron
 
199 numerów archiwalnych

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

PRAWO

 
zmiany, nowelizacje, a także wszelkie niezbędne informacje związane z Prawem zamówień publicznych i pokrewnych ustaw. Omawiamy praktyczny wpływ nowelizacji na przebieg i przygotowanie postępowania oraz dokumentację SIWZ.

Z ORZECZNICTWA KIO

 
najbardziej interesujące omówienia orzecznictwa KIO dotyczące odwołań od wybranych procesów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ

 
przykłady postępowań o zamówienia publiczne wraz ze wskazaniem na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, dokumentowanie oraz nadzór nad postępowaniem. Zasady prowadzenia postępowań ze środków UE.

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 
wyczerpujące przykłady prawidłowego przygotowania postępowań o roboty budowlane. Omawiamy elementy SIWZ, które mają kluczowy wpływ na szybki i sprawny przebieg postępowania i dobrze przeprowadzoną weryfikację potencjalnych wykonawców.

FORUM ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

 
odpowiedzi eksperta zamówień publicznych na pytania zgłoszone przez Czytelników.

OPINIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
wyczerpujące interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące niejasnych i nowelizowanych przepisów.

JAK WYGRAĆ PRZETARG

 
praktyczne wskazówki dla wykonawców dotyczące bezbłędnego przygotowywania oferty czy wnoszenia środków odwoławczych.

W najnowszym numerze

TEMAT NUMERU
  • Obchodzenie przesłanek wykluczenia
AKTUALNOŚCI
  • Zaświadczenie wydane przez e-Urząd Skarbowy
POSTULATY PRAKTYKÓW
  • Na co trzeba zwrócić uwagę przy nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych?
JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ
  • W razie nieusuwalnej wady