Monitor Zamówień Publicznych
 

Niezastąpione kompendium wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Monitor Zamówień Publicznych – to 56 stron praktycznych rozwiązań najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się zamawiający w toku postępowania o zamówienie publiczne, i wykonawcy, przygotowując oferty. Czasopismo wydawane pod patronatem OSKZP.
OSKZP
10 numerów w roku
 
52 stron
 
214 numerów archiwalnych

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

PRAWO

 
zmiany, nowelizacje, a także wszelkie niezbędne informacje związane z Prawem zamówień publicznych i pokrewnych ustaw. Omawiamy praktyczny wpływ nowelizacji na przebieg i przygotowanie postępowania oraz dokumentację SIWZ.

Z ORZECZNICTWA KIO

 
najbardziej interesujące omówienia orzecznictwa KIO dotyczące odwołań od wybranych procesów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ

 
przykłady postępowań o zamówienia publiczne wraz ze wskazaniem na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, dokumentowanie oraz nadzór nad postępowaniem. Zasady prowadzenia postępowań ze środków UE.

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

 
wyczerpujące przykłady prawidłowego przygotowania postępowań o roboty budowlane. Omawiamy elementy SIWZ, które mają kluczowy wpływ na szybki i sprawny przebieg postępowania i dobrze przeprowadzoną weryfikację potencjalnych wykonawców.

FORUM ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

 
odpowiedzi eksperta zamówień publicznych na pytania zgłoszone przez Czytelników.

OPINIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 
wyczerpujące interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące niejasnych i nowelizowanych przepisów.

JAK WYGRAĆ PRZETARG

 
praktyczne wskazówki dla wykonawców dotyczące bezbłędnego przygotowywania oferty czy wnoszenia środków odwoławczych.

W najnowszym numerze

TEMAT NUMERU: POSTULATY DE LEGE FERENDA
 
  • Unieważnienie postępowania ze względu na wadę
    Kamil Magier
  • Unieważnienie postępowania z powodu braku środków
    Józef Edmund Nowicki