Dołącz do czytelników
Brak wyników
Monitor Zamówień Publicznych

Niezastąpione kompendium wiedzy z zakresu zamówień publicznych.

Monitor Zamówień Publicznych – to 56 stron praktycznych rozwiązań najczęstszych problemów, z jakimi spotykają się zamawiający w toku postępowania o zamówienie publiczne, i wykonawcy, przygotowując oferty. Czasopismo wydawane pod patronatem OSKZP.
OSKZP
10 numerów w roku
52 stron
195 numery archiwalne

Poznaj naszych autorów

Stałe działy

PRAWO

zmiany, nowelizacje, a także wszelkie niezbędne informacje związane z Prawem zamówień publicznych i pokrewnych ustaw. Omawiamy praktyczny wpływ nowelizacji na przebieg i przygotowanie postępowania oraz dokumentację SIWZ.

Z ORZECZNICTWA KIO

najbardziej interesujące omówienia orzecznictwa KIO dotyczące odwołań od wybranych procesów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ

przykłady postępowań o zamówienia publiczne wraz ze wskazaniem na opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, dokumentowanie oraz nadzór nad postępowaniem. Zasady prowadzenia postępowań ze środków UE.

ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE

wyczerpujące przykłady prawidłowego przygotowania postępowań o roboty budowlane. Omawiamy elementy SIWZ, które mają kluczowy wpływ na szybki i sprawny przebieg postępowania i dobrze przeprowadzoną weryfikację potencjalnych wykonawców.

FORUM ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW

odpowiedzi eksperta zamówień publicznych na pytania zgłoszone przez Czytelników.

OPINIE URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

wyczerpujące interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące niejasnych i nowelizowanych przepisów.

JAK WYGRAĆ PRZETARG

praktyczne wskazówki dla wykonawców dotyczące bezbłędnego przygotowywania oferty czy wnoszenia środków odwoławczych.

W najnowszym numerze m.in.

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

  • JÓZEF EDMUND NOWICKI

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

  • REDAKCJA

Dopuszczalność zmiany umowy

  • ECA

Skutki wprowadzenia zamawiającego w błąd

  • PAULINA SAWICKA, MATEUSZ CHLEBOWSKI

Może zainteresują Ciebie również

Nowe Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze
Nowe Prawo Budowlane i przepisy wykonawcze
Mieszkanie i Wspólnota
Mieszkanie i Wspólnota
Logistyka a Jakość
Logistyka a Jakość