Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

6 lipca 2021

NR 194 (Lipiec 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

0 55

Obowiązek czy życzenie

Kiedy zamawiający powinien żądać odbycia wizji lokalnej?

POLECAMY

Zgodnie z art. 131 ust. 2 pkt 1 Pzp, w przypadku gdy zamawiający przewiduje możliwość, albo jeżeli jest to konieczne ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia – wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej. Wyznacza terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, z tym że terminy te muszą być dłuższe od ustawowych terminów minimalnych. Odrzuca ofertę, jeżeli została złożona bez odbycia wizji lokalnej (art. 226 ust. 1
pkt 18 Pzp).

Wymaganie odbycia wizji lokalnej będzie uzasadnione, w przypadku gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane będą wykonywane w warunkach na tyle nietypowych, że ich poznanie umożliwi wykonawcom nie tylko podjęcie decyzji o ubieganiu się o udzielenie zamówienia, lecz także obliczenie ceny oferty z uwzględnieniem nietypowych warunków realizacji zamówienia.

Wizja lokalna nie może zastępować opisu przedmiotu zamówienia (zob. wyrok z dnia 26 stycznia 2016 r., sygn. akt: KIO 36/16, KIO 37/16, KIO 38/16). Umożliwienie wykonawcom odbycia wizji lokalnej nie może być również uznane za uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie może przerzucić na wykonawców obowiązku uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia.

Co do zasady, podczas wizji lokalnej nie udziela się odpowiedzi na pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Wyjaśnianie treści SWZ stanowi odrębną od wizji lokalnej instytucję uregulowaną w przepisach art. 135 Pzp. Zamawiający może natomiast po odbyciu wizji lokalnej zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

Odbycia wizji lokalnej może żądać wykonawca. Zamawiający może jednak uznać, że także odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne w celu prawidłowego przygotowania i sporządzenia oferty. 

Oświadczenia wstępne

Czy w trybie podstawowym zamawiający musi badać oświadczenia wstępne wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty?

Na podstawie art. 273 ust. 2 n. Pzp w trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 n. Pzp, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Ponieważ w trybie podstawowym zamawiający nie może stosować, tak jak w trybie przetargu nieograniczonego, uprzedniej oceny ofert, co do zasady bada oświadczenie, o którym mowa w art. 125a ust. 1 n...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy