Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

12 maja 2018

NR 161 (Marzec 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki
Odwołanie od nieodtajnienia oferty

0 149

Jaki jest termin na wniesienie odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

W przypadku odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie powstaje pytanie, który dzień uznać należy za ten, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania od nieodtajnienia oferty.

Problem z ustaleniem początku biegu terminu na wniesienie odwołania w tej kwestii komplikuje również fakt, że przepisy Pzp nie przewidują, w jakim terminie zamawiający musi przeprowadzić weryfikację ofert pod wyżej wskazanym kątem, jak również nie przewiduje obowiązku ani trybu poinformowania wykonawców o zajętym przez zamawiającego stanowisku i jego uzasadnieniu.

Wytycznych w tym zakresie należy poszukiwać w orzeczeniach sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Niewątpliwe jest to, że pierwszym terminem, w którym wykonawca dowiaduje się lub może się dowiedzieć o fakcie zastrzeżenia tajemnicy w ofertach innych wykonawców, jest termin otwarcia ofert. Jednak zamawiający również dowiaduje się o tym fakcie w tym samym terminie i musi mieć czas na podjęcie określonych badań,...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy