Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Odwołanie od nieodtajnienia oferty

Forum zamawiających i wykonawców

Jaki jest termin na wniesienie odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie jako tajemnicy przedsiębiorstwa?

W przypadku odwołania od zaniechania ujawnienia informacji zastrzeżonych w ofercie powstaje pytanie, który dzień uznać należy za ten, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania od nieodtajnienia oferty.

POLECAMY

Problem z ustaleniem początku biegu terminu na wniesienie odwołania w tej kwestii komplikuje r...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy