Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Okoliczności dopuszczające komunikację ustną

Czy w toku negocjacji zamawiający i wykonawca mogą przekazywać dokumenty dotyczące prowadzonych negocjacji wyłącznie przy użyciu poczty elektronicznej (e-mailem)?

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy