Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Żłobek z zabawkami czy bez?

W ramach programu Polski Ład mamy realizować inwestycję pn. Kompleksowa budowa żłobka. Wartość inwestycji to ok. 7 000 000 zł brutto. Zadanie obejmuje budowę budynku wraz z wyposażeniem. Zgodnie z regulaminem Polskiego Ładu zadanie trzeba zlecić w ramach jednego postępowania zakupowego. Wyposażenie obejmuje dostawę mebli, zabawek, urządzeń niezbędnych do funkcjonowania żłobka. Wartość wyposażenia stanowi ok. 6% wartości brutto zamówienia. Czy należy dopuścić możliwość składania ofert częściowych (jako odrębna część dostawa wyposażenia), czy można wszystko zlecić jako wykonanie robót budowlanych?
Co do zasady zamawiający odrębnie ustala wartość zamówienia na roboty budowlane i odrębnie wartość zamówienia na dostawy.

POLECAMY

Ważne
Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.

Kwalifikacja zamówienia mieszanego jako zamówienia na roboty budowlane i dostawy jest istotna dla ustalenia właściwych progów unijnych określonych w art. 3 Pzp. Połączenie różnych rodzajów zamówień może bowiem prowadzić do niestosowania odpowiednich przepisów Pzp.
W przypadku zamówień o charakterze mieszanym, składających się z różnych rodzajów zamówień (np. roboty budowlane i dostawy), przepisy, które zamawiający będzie stosować, należy ustalić według głównego przedmiotu zamówienia. Jednak sposób ustalenia głównego przedmiotu zamówienia będzie różny w zależności od tego, jakie rodzaje zamówień tworzą zamówienie o charakterze mieszanym (zamówienie wielorodzajowe).
Zgodnie z art. 27 ust. 1 Pzp, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane i dostawy, główny przedmiot zamówienia określa się, stosując przede wszystkim kryteria jakościowe oraz uzupełniająco ilościowe. Główny przedmiot zamówienia ustala się, co do zasady, w świetle zasadniczych, przeważających zobowiązań, które cechują dane zamówienie, przeciwstawiając je zobowiązaniom drugorzędnym, które mają jedynie dodatkowy lub uzupełniający charakter, ale wymaga ich właściwy przedmiot i cel umowy. Pojęcie „główny przedmiot zamówie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy