Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Parametry techniczne i cechy funkcjonalne 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ na dostawę pojazdu do zbierania odpadów, przy parametrze technicznym skrzyni ładunkowej wpisał, że dopuszcza dwa rodzaje konstrukcji skrzyni ładunkowej: 

POLECAMY

  1. prostokątną użebrowaną
    lub 
  2. gładką.

Jednocześnie konstrukcję skrzyni ładunkowej podał jako jedno z kryteriów oceny ofert, które zamierza punktować w następujący sposób: 

  • Konstrukcja skrzyni ładunkowej wykonana w technologii: prostokątna użebrowana – 10 pkt.
  • Konstrukcja skrzyni ładunkowej wykonana w technologii: gładka – 0 pkt.

Czy takie zapisy zarówno w OPZ, jak i w kryterium oceny ofert są prawidłowe? Czy można w OPZ podawać dwa możliwe rozwiązania, które zaspokajają potrzeby zamawiającego, i zdecydować, że jedno rozwiązanie jest lepsze od drugiego, a w konsekwencji je punktować – tak jak pokazano powyżej?

Zgodnie z art. 16 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Przepis ten dotyczy również kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Parametry techniczne i cechy funkcjonalne mogą stanowić kryteria oceny ofert. 
Jeżeli zamawiający określił tak kryteria oceny ofert, że w przypadku skrzyni ładunkowej wykonanej w technologii: prostokątna użebrowana wykonawca otrzyma 10 pkt, a w przypadku skrzyni ładunkowej wykonanej w technologii: gładka wykonawca otrzyma 0 pkt, to taka ocena musi być...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy