Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Zmiana umowy bez nowego postępowania

Czy można dokonać zmiany cen jednostkowych w zamówieniu na dostawy lub usługi? 

POLECAMY

Dopuszczalne są, na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy w wypadku zamówień na usługi lub dostawy albo 15% w wypadku zamówień na roboty budowlane – a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy