Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Dowód wstępnej kontroli

Czy kontrasygnata jest czynnością w postępowaniu?

POLECAMY

Zgodnie z art. 262 ust. 1–2 ustawy o finansach publicznych czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd […]. Dla ważności tych czynności konieczna...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy