Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Ubezpieczenie na sumę gwarancyjną

Zamawiający w ramach warunku udziału w postępowaniu żądał wykazania się ubezpieczeniem OC na sumę gwarancyjną 600 tysięcy zł. Czy konsorcjum spełni ten warunek udziału w postępowaniu, gdy tylko jeden konsorcjant będzie ubezpieczony na sumę gwarancyjną 600 tysięcy zł?

POLECAMY

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepis ten stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 19 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE z dni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy