Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Podmiotowe środki dowodowe

W jakich przypadkach stosujemy przepisy art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 ustawy Pzp?

POLECAMY

Zgodnie z art. 126 ust. 3 i art. 274 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

Celem ustawodawcy nie było, aby przepisy te interpretować w taki sposób, że w każdej sytuacji możl...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy