Na pytania Czytelników odpowiada Józef E. Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Odrzucenie oferty

Jakie możliwości ma zamawiający w sprawie odrzucenia oferty niezgodnej z warunkami zamówienia?

POLECAMY

Tę sprawę reguluje art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, który brzmi:
225.1 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
[…] 5. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

Warunki zamówienia to warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające szczególnie z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 7 pkt 29 ustawy Pzp).

Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia powinna być oceniania z uwzględnieniem definicji oferty zawartej w art. 66 Kodeksu cywilnego, tj. niezgodności oświadczenia woli wykonawcy z oczekiwaniami zamawiającego, odnoszącymi si...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy