Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na pytania czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Artykuły | 9 maja 2019 | NR 174
63

Podział zamówienia

Czy motyw 78 dyrektywy 2014/24/UE nakłada na zamawiającego obowiązek podziału zamówienia na części?

Preambuła dyrektywy 2014/24/UE klasycznej w motywie 78 dopuszcza ograniczenie podzielenia zamówienia na części, jeżeli jest to uzasadnione albo nadmiernymi trudnościami technicznymi, albo nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, albo potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonania zamówienia. 

Do podziału zamówienia na części odnosi się również art. 46 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE. Przepis ten stanowi, że zamawiający mogą postanowić o udzieleniu zamówienia w oddzielnych częściach oraz określić wielkość i przedmiot takich części. Jeżeli jednak podejmą decyzję, iż nie dokonają takiego podziału, winni są wskazać najważniejsze powody takiej decyzji, które zamieszczą w dokumentach zamówienia lub w indywidualnym sprawozdaniu. Zgodnie natomiast z art. 36aa ust. 1 Pzp zamawiający może podzielić zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. W takim przypadku zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ, w zaproszeniu do potwierdzenia zainter...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy