Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

Forum zamawiających i wykonawców

Zakup produktów spożywczych

Wiele problemów sprawia zamawiającym szacowanie wartości zamówienia na dostawy produktów spożywczych, zwłaszcza ze względu na stanowisko wyrażone w Komentarzu Urzędu Zamówień Publicznych1. Jak je interpretować?

Istotnie w komentarzu do art. 30 ust. 2 ustawy Pzp2 zamieszczony został następujący zapis: W motywie 19 dyrektywy klasycznej wyjaśniono, że do celów szacowania progów pojęcie podobnych dostaw należy rozumieć jako produkty o identycznym lub podobnym przeznaczeniu – jak np. dostawy różnych rodzajów żywności lub różnych mebli biurowych. W tym samym motywie wyjaśniono także, że zazwyczaj wykonawca działający w danym sektorze byłby zainteresowany dostawą takich artykułów jako części swojego normalnego asortymentu. Oznacza to, że przesłanka podobieństwa dostaw winna być rozumiana celowościowo i w sposób zobiektywizowany (dostawy podobne to takie, które mają identyczne lub podobne przeznaczenie, z zastrzeżeniem, że w tym motywie dyrektywy klasycznej mowa jest o podobnym przeznaczeniu różnych przedmiotów dostawy, a nie przeznaczeniu, jakie dla przedmiotu dostawy znajdzie zamawiający).
Podsumowując, w przypadku dostaw łącznemu szacowaniu podlegają te d...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy