Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

30 listopada 2021

NR 198 (Grudzień 2021)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 46

Z wolnej ręki

Czy oświadczenie wykonawcy, że jest on jedynym wykonawcą, który może wykonać zamówienie, stanowi podstawę do udzielenia zamówienia z wolnej ręki?

Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.
 

POLECAMY

ważne

Możliwość zastosowania art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp wymaga od zamawiających wykazania, że szczególne przyczyny techniczne zamówienia powodują, iż jego wykonanie jest możliwe tylko przez jednego wykonawcę. Zamawiający, analizując wystąpienie okoliczności określonej w ww. artykule Pzp, powinien wziąć pod uwagę nie tylko rynek polski, ale również rynek innych państw, np. państw Unii Europejskiej.


Ciężar wykazania zaistnienia przesłanek określonych w art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp ciąży na zamawiającym. Jest on zobowiązany wykazać zaistnienie przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, które uniemożliwiają udzielenie określonego zamówienia innemu podmiotowi, przy czym powołanie się na tę przesłankę musi być poparte rzeczywistym monopolem danego wykonawcy na realizację tego zamówienia. To nie oświadczenie wykonawcy, tylko stan faktyczny stanowi podstawę zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Możliwość wykonania określonej usługi, dostawy lub roboty budowlanej tylko przez jednego wykonawcę musi mieć charakter obiektywny i trwały. Okolicznością uzasadniającą zastosowanie tej przesłanki nie może być subiektywne przekonanie zamawiającego, że tylko jeden wskazany przez niego wykonawca daje gwarancję wykonania tego konkretnego zamówienia.

Jeżeli zamawiający ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że udziela zamówienia zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, może skorzystać z instytucji ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (zob. art. 213 ust. 2, art. 306 ust. 1 i art. 457 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp).

Negocjacje są prowadzone ustnie

Czy w toku negocjacji zamawiający i wykonawca mogą przekazywać dokumenty dotyczące prowadzonych negocjacji przy użyciu poczty elektronicznej (e-mailem)?

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy