Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

8 października 2019

NR 178 (Październik 2019)

Nowa Rada Zamówień Publicznych

159

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 24 września br. powołał 15 członków Rady Zamówień Publicznych. Rada jest organem doradczo-opiniodawczym Prezesa UZP. 
 

Do jej kompetencji należy m.in. wyrażanie opinii dotyczących systemu zamówień publicznych, opiniowanie projektów aktów normatywnych, rocznego sprawozdania Prezesa UZP o funkcjonowaniu systemu zamówień, a także ustalanie zasad etyki zawodowej osób wykonujących zadania w systemie zamówień określone w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

W skład Rady Zamówień Publicznych weszli: Marek Adam Kowalski – Przewodniczący Rady Z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy