Autor: Redakcja

         

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Poniżej przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2023 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w pierwszym półroczu 2023 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w pierwszym półroczu 2023 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w pierwszym półroczu 2023 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

O czym pamiętać, planując budowę domu?

Budowa domu to poważne przedsięwzięcie, które wiąże się nie tylko z dużymi kosztami, ale również koniecznością podejmowania wielu ważnych decyzji. O czym zatem pamiętać, planując budowę domu? Dlaczego na wielu rzeczach nie warto oszczędzać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czytaj więcej

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane pod koniec 2022 r. oraz w pierwszym kwartale 2023 r. Ich analiza powinna ułatwić interpre- tację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Przewodnik po procedurach udzielania zamówień publicznych w Republice Czeskiej

Czechy od kilku lat plasują się w czołówce europejskich państw udzielających zamówień publicznych polskim wykonawcom. Aby ułatwić współpracę zamawiających i wykonawców Urząd Zamówień Publicznych opracował przewodnik poświęcony zagadnieniom praktycznego uczestnictwa w czeskich postępowaniach.

Czytaj więcej

Kalkulator waloryzacji wynagrodzenia w sektorze budownictwa dla klauzuli jednowskaźnikowej

Główny Urząd Statystyczny, na podstawie wydanej w grudniu 2022 roku publikacji poświęconej klauzulom waloryzacyjnym w sektorze budownictwa, opracował we współpracy z Urzędem Zamówień Publicznych i przedstawicielami grupy roboczej kalkulator służący automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu jednowskaźnikowej klauzuli zawartej w opracowaniu.

Czytaj więcej

Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Poniżej przedstawiamy wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane POD KONIEC 2022 r. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne  a umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

W ostatnich dniach grudnia ub.r. ukazała się również bardzo wartościowa publikacja Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Zamówienia publiczne a umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi – postępowanie o zawarcie umowy koncesji, orzecznictwo i dobre praktyki”.

Czytaj więcej

Pakiet dobrych praktyk…

W dniu 6 lutego 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych na stronie www.gov.pl/web/uzp opublikował opracowanie pt. „Pakiet dobrych praktyk w zakresie społecznych i środowiskowych kryteriów oceny ofert”, które powinny być stosowane w zamówieniach publicznych.

Czytaj więcej