Nowe rozporządzenia do ustawy Pzp

Aktualności

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie trzy nowe rozporządzenia do ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wydane kolejno na podstawie art. 34 ust. 2, art. 82 ust. 4 i art. 103 ust. 4.

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 gru-dnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
(Dz. U. poz. 2458) – wydane na podstawie art. 34 ust. 2 Pzp. 

Zgodnie z § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia do postępowa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy