Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

8 października 2019

NR 178 (Październik 2019)

Porozumienie o dofinansowanie projektu e-Zamówienia

129

Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Urząd Zamówień Publicznych, działający w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji, 25 września 2019 r. podpisali porozumienie o dofinansowanie projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. 

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. Celem projektu e-Zamówienia jest zapewnienie efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielania zamówień publicznych. Projekt e-Zamówienia obejmuje:

  • budowę platformy e-Zamówienia udostępniającej e-usługi w fazie pre-award procesu udzielania zamówienia pu...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy