Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

8 września 2022

NR 205 (Wrzesień 2022)

Rozporządzenie w sprawie dostępu do unijnych rynków wykonawców z państw trzecich

0 106

W dniu 30 czerwca 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (IZM).

Unijne rozporządzenie IZM ustanawia ofensywne narzędzia polityki handlowej UE, których celem będzie przekonanie partnerów handlowych UE do otwarcia rynków zamówień dla unijnych przedsiębiorstw. Rozporządzenie zapewnia UE instrumenty dźwigni w negocjacjach z państwami trzecimi w sprawie otwarcia rynków zamówień, dzięki czemu możliwe będzie: 

POLECAMY

  • zwiększenie udziału przedsiębiorstw z UE w zamówieniach publicznych w państwach trzecich,
  • uczynienie warunków konkurencji w zamówieniach bardziej sprawiedliwymi. 

Stosowanie IZM nie wpłynie na istniejące zobowiązania UE wobec krajów trzecich – w tym porozumienie WTO w sprawie zamówień rządowych (GPA) i dwustronne umowy handlowe.

Rozporządzenie ustanawia procedury identyfikowania i badania barier w dostępie do zamówień państw trzecich oraz negocjacji z państwami trzecimi w celu eliminacji takich barier. Ustanawia podstawę prawną, zasady i procedury przyjmowania przez Komisję środków ograniczających dostęp do zamówień UE w razie niepowodzenia negocjacji, w aktach wykonawczych KE, do których stosowania w procedurach udzielania zamówień publicznych zostaną zobowiązani zamawiający państw członkowskich Unii Europejskiej. Inne istniejące instrumenty UE nadal mają zastosowanie do regulowania dostępu do rynku zamówień Unii Europejskiej.

Etapy procedury prowadzonej przez Komisję w sprawie przyjęcia środka IZM:

  1. Dochodzenie wszczynane na wniosek zainteresowanej strony UE, państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy.
  2. Konsultacje z państwem trzecim w sprawie zniesienia środków ograniczających lub praktyk dotyczących wzajemnego dostępu na rynkach zamówień.
  3. Przyjęcie aktu wykonawczego (środek IZM) w postaci korekty punktacji oferty (SAM) do 50% (w razie jedynego kryterium ceny w podwójnej wysokości) lub wykluczenie do zastosowania przez właściwe instytucje i podmioty zamawiające.

Środki IZM nie będą dotyczyć zamówień o wartości nieprzekracz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy