Dołącz do czytelników
Brak wyników

Informacja o działaniu Krajowej Izby Odwoławczej

Artykuły | 2 grudnia 2019 | NR 180
130

W dniu 6 listopada 2019 r. Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej uchwałą nr 3/2019 przyjęło informację o działalności KIO w 2018 r., w celu przedłożenia jej przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, na podstawie art. 172 ust. 3 pkt 6 Pzp, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

W informacji skupiono się przede wszystkim na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej z  minionego roku dotyczącym wybranych zagadnień, które wymagały usystematyzowania prezentowanych poglądów oraz wskazywały na kierunki wykładni przepisów. Informacja Krajowej Izby Odwoławczej została podzielona na IV części. W części I omówione zostały podstawy prawne funkcjonowania Izby, jej struktura i organy. Część II zawierała analizę podstawowych obszarów działalności Izby w ujęciu liczbowym i procentowym wraz z porównaniem z danymi dotyczącymi roku 2017. 
Część III przedstawiała wybrane zagadnienia merytoryczne, które w sposób szczególny zaznaczyły się w orzecznictwie Izby i Sądów Okręgowych w 2018 r. Część IV – informację o pozaorzeczniczej działalności KIO.
Ze względu na to, że niemożliwością jest – napisano w Informacji – żeby została przedstawiona cała tematyka, z jaką w ramach wykonywania czynności orzeczniczych stykają się członkowie Izby, zdecydowano się na zaprezentowanie kilku wybranych zagadnień. Skupiono się przede wszystkim na te...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy