Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

10 grudnia 2018

NR 169 (Grudzień 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 21

Termin zamieszczenia SIWZ

Czy będzie naruszeniem przepisów Pzp zamieszczenie SIWZ na stronie internetowej w sobotę lub 27 grudnia, jeżeli ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 24 grudnia?
Z art. 42 ust. 1 Pzp wynika wprost, że dniem, w którym zamawiający powinien zamieścić specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu), jest dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonanie tego obowiązku napotyka jednak trudności praktyczne, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostanie opublikowane w Dz. Urz. UE w dzień niebędący dniem roboczym zamawiającego – najczęściej to sobota lub dzień ustawowo wolny od pracy.
O ile zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP następuje w dniu wybranym przez zamawiającego, o tyle dzień publikacji ogłoszenia w Dz. Urz. UE jest ustalany przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 7a Pzp). Z praktyki wynika, że numery Dz. Urz. UE wydawane są również w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy w Polsce, niebędące dniami wolnymi od pracy w kraju siedziby Urzędu Publika...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy