Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

17 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp

424

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wszedł w życie art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560), który nadaje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z nową treścią art. 89 ust. 1 pkt 7 zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób. 
Zmiana art. 89 ust. 1 pkt 7d Pzp spowodowała, że oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegać będzie odrzuceniu także w przypadku, gdy realizacja rozwiązań w niej przyjętych powodowałaby naruszenie bezpieczeństwa podmiotów wskazanych w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, sporządzonym przez dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).
Wykaz, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1401) ma charakter niejawny. Zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ww. ustawy, są informowani przez dyrektora RCB o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.
Zamawiający, analizując zasadność odrzucenia oferty zgodnie z nową podstawą prawną, będzie zobowiązany wykazać, że: 

  1. realizacja rozwiązań...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy