Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

9 marca 2022

NR 200 (Marzec 2022)

Polityka zakupowa państwa

0 126

W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2022 r. poz. 125 opublikowana została Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa, wydana na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r., poz. 25).
 

Uchwała weszła w życie w dniu 3 lutego 2022 r. Jej obowiązywanie zaplanowano na lata 2022–2025. Dokument liczy 216 stron i zawiera 11 następujących rozdziałów: I. Wprowadzenie; II. Adresaci polityki zakupowej państwa; III. Diagnoza systemu zamówień publicznych; IV. Priorytet – Profesjonalizacja; V. Priorytet – Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw; VI. Priorytet – Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne; VII. Program realizacji; VIII. Instrumenty realizacji; IX. Narzędzia; X. Strategie i kategorie zakupu; XI. System realizacji Polityki zakupowej państwa.

Rozdziały uzupełnione są również graficznymi opracowaniami w postaci tabel i wykresów, które są syntetycznym podsumowaniem tematu omawianego w danym rozdziale. W następnych numerach MZP zamieszczać będziemy sukcesywnie streszczenie tego dokumentu, które z założenia ma być przewodnikiem dla zamawiających i wykonawców.

POLECAMY


Priorytety


W Uchwale Nr 6 Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2022 r. dotyczącej polityki zakupowej państwa zostały wyodrębnione trzy priorytety:

  • Profesjonalizacja
  • Rozwój potencjału MŚP
  • Zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne określające cele do zrealizowania oraz zamierzenia zaplanowane na lata 2022–2025.

Zgodnie z założeniem, wdrożenie ww. priorytetów będzie następowało w ramach:

  • programów realizacji;
  • instrumentów realizacji oraz
  • narzędzi.

Realizację ww. priorytetów powierzono ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, członkom Rady Ministrów innym niż minister właściwy do spraw gospodarki, w zakresie właściwości, w których mieszczą się działania określone w tych programach, a także innym właściwym podmiotom.

W instrumentach realizacji zawarto zalecenia i zobowiązania dla zamawiających dotyczące kierunku ich działań w związku z udzielaniem zamówi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy