Dołącz do czytelników
Brak wyników

Tekst jednolity obowiązującej ustawy – Prawo zamówień publicznych

Artykuły | 7 listopada 2019 | NR 179
196

W dniu 27 września 2019 r., w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1843, zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Aktualny tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych uwzględnia zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U., poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 1074 i 1572),
  2. ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 53),
  3. ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 201...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy