Autor: Anna Serpina-Forkasiewicz

Prawnik, od 16 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii. Reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, doradza w zakresie elektronizacji zamówień publicznych, e-commerce oraz ogólnych zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego. Współautorka Platformy e-Usług SmartPZP.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Elektroniczne trzęsienie ziemi

W 2018 r. instytucje publiczne i przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne czeka prawdziwe trzęsienie ziemi związane z elektronizacją zamówień. Najwyższy więc czas, by odpowiedzieć na pytanie, jakie środki komunikacji elektronicznej muszą zapewnić zamawiający, aby realizować zamówienia w formie elektronicznej w pierwszym i drugim
etapie elektronizacji.

Czytaj więcej

Sposób przekazywania oświadczeń

W postępowaniach o wartości powyżej progu unijnego wszczętych w dniu 18 kwietnia br. lub po tym terminie oświadczenia, w tym oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), muszą być przesyłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Czytaj więcej