Elektroniczne trzęsienie ziemi

Temat numeru

W 2018 r. instytucje publiczne i przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne czeka prawdziwe trzęsienie ziemi związane z elektronizacją zamówień. Najwyższy więc czas, by odpowiedzieć na pytanie, jakie środki komunikacji elektronicznej muszą zapewnić zamawiający, aby realizować zamówienia w formie elektronicznej w pierwszym i drugim
etapie elektronizacji.

Analiza obowiązujących przepisów w tym zakresie omówiona została w artykułach poprzedzających niniejszą publikację. Aktualnie najważniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy organy centralne zapewnią system teleinformatyczny na potrzeby elektronizacji zamówień publicznych.

POLECAMY

Minister Cyfryzacji prowadzi postępowanie dotyczące zaprojektowania, budowy i wdrożenia platformy e-Zamówień wraz z usługą hostingu (e-Zamówienia), w ramach którego powstanie Centralne Repozytorium Danych na potrzeby monitorowania i analiz danych wpływających od zamawiających. 

System e-Zamówienia obejmie następujące moduły:

  • moduł Centralnego Repozytorium Danych zapewniający funkcjonalność przechowywania ustrukturyzowanych danych o postępowaniach z portali e-usług, wymiany tych danych;
  • moduł Biuletynu Zamówień Publicznych umożliwiający przygotowanie ogłoszeń z kontrolą danych oraz automatyzacją wypełniania wybranych pól w kolejnych ogłoszeniach danego zamawiającego, a także subskrypcję i wyszukiwanie ogłoszeń;
  • moduł przyjmowania, zabezpieczenia oraz udostępniania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przewidujący generowanie publicznych kluczy asymetrycznych do szyfrowania ofert lub wniosków, przekazywanych portalowi e-usług w terminie określonym w ogłoszeniu;
  • moduł eSender umożliwiający przesyłanie ogłoszeń w wymaganym formacie do publikacji w TED i pobieranie potwierdzeń publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zamówienie to przewiduje integrację e-Zamówień Minister Cyfryzacji z portalami e-usług. Założenia do tej integracji miał opracować wyłoniony wykonawca w lutym 2018 r., ale z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta nie jest jeszcze wybrana, termin ten jest niestety nierealny. 

Istotne fakty

Platforma e-Zamówienia nie zapewni funkcjonalności elektronicznej komunikacji między zamawiającymi a wyk...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy