Sposób przekazywania oświadczeń

Temat numeru

W postępowaniach o wartości powyżej progu unijnego wszczętych w dniu 18 kwietnia br. lub po tym terminie oświadczenia, w tym oświadczenie na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), muszą być przesyłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Co oznacza to w zamówieniowej praktyce, jak rozszyfrować techniczne określenia, do których odwołuje się ustawa – Prawo zamówień publicznych i stosowne rozporządzenia? Aby rozprawić się z mitami, które krążą wokół elektronizacji zamówień, należy odpowiedzieć na następujące pytania: 

POLECAMY

  • Czy przepis o elektronizacji zamówień dotyczy wyłącznie JEDZ? 
  • Czy oświadczenie może być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na płycie lub nośniku typu pendrive?

Aby jednoznacznie odnieść się do tak sformułowanych pytań, należy przeanalizować przepisy, które regulują kwestię komunikacji między zamawiającym a wykonawcą. 

Obowiązujące przepisy

W myśl zapisów dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE wymóg używania elektronicznych środków komunikacji od dnia 18 kwietnia 2018 r. dotyczy wyłącznie przesyłania JEDZ. Powtórzeniem tej normy w krajowym porządku prawnym jest przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 

Analizując jednak przepis art. 17 Pzp, należy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy