Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor

Prawnik, były pracownik Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Urzędu Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Agencji Mienia Wojskowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej