Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Uwaga, bestseller!

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

Nowy komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych*

178

Wydawać by się mogło, że po ponad 15 latach od wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i po ukazaniu się do niej kilkudziesięciu komentarzy, z reguły dobrych, nic już nie może zainteresować ani zaskoczyć odbiorców, tym bardziej że nowe Prawo zamówień publicznych (trwają prace sejmowe) depcze starej ustawie po piętach. 

Komentarz Józefa Edmunda Nowickiego i Mikołaja Kołeckiego de facto ma przed sobą 16 miesięcy funkcjonowania, bo wejście w życie nowego Prawa zamówień publicznych zaplanowane jest na 1 stycznia 2021 r. W tym dniu przestaną obowiązywać dotychczasowe przepisy. Czy na te miesiące potrzebny jest komentarz zawierający aż 1422 strony? 

Potrzebny! Jest to bowiem komentarz, bez znajomości którego nie da się zrozumieć i stosować nowego Prawa zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, przeprowadzili dogłębną analizę orzecznictwa, wskazali opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na przykład w dziale II pt. „Postępowanie o zamówienie publiczne”, w rozdziale 1 – „Zamawiający i wykonawcy”, poza szczegółowym omówieniem art. 14–28 znaleźć można wyjaśnienie pojęć prawnych: pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie, opieka, kuratela, pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia, pozostawanie z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym, prawomocne skazanie, obowiązki kierownika zamawiającego itd. 

Nie jest to więc tylko autorski komentarz (poradnik), jak często zdarza się w innych publikacjach, nie jest to również polemika z autorami innych komentarzy – jest to opracowanie oparte na najnowszych dokumentach, które zostały przeanalizowane przez autorów i podane jako materiał źródłowy, z którego można będzie korzystać przez wiele lat, niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 
Opracowanie zawiera najnowsze zmiany, m.in. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, tezy i uzasadnienia ponad 2,3 tys. orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii U...

Artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałów pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy