Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Uwaga, bestseller!

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

Nowy komentarz do ustawy – Prawo zamówień publicznych*

212

Wydawać by się mogło, że po ponad 15 latach od wejścia w życie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych i po ukazaniu się do niej kilkudziesięciu komentarzy, z reguły dobrych, nic już nie może zainteresować ani zaskoczyć odbiorców, tym bardziej że nowe Prawo zamówień publicznych (trwają prace sejmowe) depcze starej ustawie po piętach. 

Komentarz Józefa Edmunda Nowickiego i Mikołaja Kołeckiego de facto ma przed sobą 16 miesięcy funkcjonowania, bo wejście w życie nowego Prawa zamówień publicznych zaplanowane jest na 1 stycznia 2021 r. W tym dniu przestaną obowiązywać dotychczasowe przepisy. Czy na te miesiące potrzebny jest komentarz zawierający aż 1422 strony? 

Potrzebny! Jest to bowiem komentarz, bez znajomości którego nie da się zrozumieć i stosować nowego Prawa zamówień publicznych. Autorzy odnieśli się do wszystkich instytucji prawa zamówień publicznych, przeprowadzili dogłębną analizę orzecznictwa, wskazali opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych i wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na przykład w dziale II pt. „Postępowanie o zamówienie publiczne”, w rozdziale 1 – „Zamawiający i wykonawcy”, poza szczegółowym omówieniem art. 14–28 znaleźć można wyjaśnienie pojęć prawnych: pokrewieństwo, powinowactwo, przysposobienie, opieka, kuratela, pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia, pozostawanie z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym, prawomocne skazanie, obowiązki kierownika zamawiającego itd. 

Nie jest to więc tylko autorski komentarz (poradnik), jak często zdarza się w innych publikacjach, nie jest to również polemika z autorami innych komentarzy – jest to opracowanie oparte na najnowszych dokumentach, które zostały przeanalizowane przez autorów i podane jako materiał źródłowy, z którego można będzie korzystać przez wiele lat, niezależnie od tego, jakie zmiany nastąpią w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 
Opracowanie zawiera najnowsze zmiany, m.in. dotyczące elektronizacji zamówień publicznych, tezy i uzasadnienia ponad 2,3 tys. orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądów apelacyjnych, okręgowych i administracyjnych oraz opinii U...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy