Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności , Otwarty dostęp

10 września 2019

NR 177 (Wrzesień 2019)

Uczestnictwo w zamówieniach publicznych oferentów z państw trzecich

203

Komisja Europejska opublikowała (z datą 24 lipca 2019 r.) wytyczne w kwestii udziału wykonawców i towarów pochodzących z państw trzecich w unijnym rynku zamówień publicznych.
 

Celem tej publikacji jest wyjaśnienie unijnych i międzynarodowych zasad regulujących udzielanie zamówień publicznych, w tym reguł dotyczących rażąco niskich cen. Istotne znaczenie ma przy tym zapewnienie przestrzegania norm bezpieczeństwa pracy, norm środowiskowych oraz zasad pomocy ze strony państwa.

Wytyczne te wchodzą w skład pakietu inicjatyw Komisji, których celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji, wysokiej jakości i równych warunków działania na rynkach zamówień publicznych. Odnoszą się również do komunikatu w sprawie stosunków między UE a Chinami, który został poparty przez Radę Europejską w jej konkluzjach z marca 2019 r. Określono w nim precyzyjnie 10 konkretnych działań, a obecne wytyczne są pierwszym rezultatem ich realizacji.

Unia Europejska obejmuje największy na świecie otwarty rynek zamówień, którego wartość szacuje się na 2 bln euro rocznie. Na coraz bardziej globalnych rynkach nabywcy publiczni w UE muszą dysponować odpowiednimi narzędziami i wiedzą, aby współpracować z oferentami z krajów spoza UE. Komisja wyjaśnia w wytycznych przede wszystkim, że:

WAŻNE!

zagwarantowany dostęp do unijnego rynku zamówień publicznych mają tylko te przedsiębiorstwa z państw trzecich, z którymi Unia Europejska podpisała wiążące międzynarodowe lub dwustronne umowy o wolnym handlu, obejmujące zamówienia publiczne. 


Opublikowane w lipcu wytyczne zawierają praktyczne porady dla nabywców publicznych w państwach członkowskich. Pomagają im określić, którzy oferenci z państw trzecich uzyskali dostęp do rynku zamówień publicznych UE. Prowadzą do zwiększenia świadomości w instytucjach zamawiających w kwestii różnych rozwiązań w unijnym zestawie narzędzi dotyczących zamówień publicznych. M.in. obejmuje to środki odpowiednie do wprowadzenia w przypadku ofert, których ceny są nietypowo niskie, oraz środki mające na celu zapewnienie, by oferenci z państw trzecich przestrzegali tej samej jakości, co oferenci z UE, w obszarach takich, jak normy w zakresie bezpieczeństwa pracy i środowiska.


Istotne wskazówki


Wytyczne pomagają również instytucjom zamawiającym w skutecznym przeglądzie ofert m.in. po to, by sprawniej zidentyfikować oferty o nietypowo niskich cenach oraz dostosować własne zamówienia do aktualnych wymogów rynku, umożliwiając sobie dokonanie wyboru najbardziej innowacyjnej, prospołecznej lub ekologicznej opcji. Wytyczne dotyczą przede wszystkim następujących kwestii:

Dostępu oferentów zagranicznych
Przepisy UE zasadniczo nie wprowadzają rozróżnienia między przedsiębiorstwami z UE i spoza UE. W wytycznych wyjaśniono jednak, że tylko przedsiębiorstwa z państw trzecich, z którymi UE podpisała wiążące międzynarodowe lub dwustronne umowy o wolnym handlu obejmujące zamówienia publiczne, mają zagwarantowany dostęp do rynku zamówień publicznych UE. Inne przedsiębiorstwa z państw trzecich nie mają zagwarantowanego dostępu do rynków zamówień publicznych UE i mogą zostać wykluczone. Państwa członkowskie mogą wedle swojego uznania ograniczać dostęp do swoich rynków w dziedz...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy