Wyroki na SzuKIO.pl/ciekawe

Z orzecznictwa KIO

Przedstawiamy poniżej wybór wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, które zostały wydane w 2022 roku. Ich analiza powinna ułatwić interpretację ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Eliminacja niepełnosprawnych
KIO 601/22

Jeżeli zamawiający miał wątpliwości co do treści złożonych mu wyjaśnień, uprawniony był do wezwania do dalszych wyjaśnień, z zastrzeżeniem zakazu dwukrotnego wezwania do wyjaśnień tego samego elementu budzącego jego wątpliwości.

Argumentacja zamawiającego sprowadzała się do zanegowania możliwości należytego świadczenia usług przez osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie określił przy tym w SWZ żadnych ograniczeń w tym zakresie. Nigdzie nie wskazał, że do wykonywania przedmiotu zamówienia osoby niepełnosprawne będą nieodpowiednie. Charakter przedmiotu zamówienia również nie dawał podstaw uznania, że od osób realizujących usługę na rzecz zamawiającego wymagana będzie szczególnego rodzaju sprawność fizyczna. […] 

Izba uznała, że odwołujący udzielił wyjaśnień w pełni adekwatnych do treści wezwania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przedmiot zamówienia nie ma skomplikowanego charakteru, a główny koszt realizacji zadania to koszt zatrudnienia pracowników. Odwołujący w sposób wystarczający w stosunku do wezwania opisał sposób kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem tego elementu. 

Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty odwołującego w ogóle nie odniósł się do złożonych wyjaśnień, nie opisał przyczyn, dla których nie dał wiary zawartej tam argumentacji i wyliczeniom. Izba podzieliła stanowisko odwołującego, który twierdził, że decyzja o odrzuceniu jego oferty miała arbitralny charakter. Wobec uzasadnienia odrzucenia oferty odwołującego trudno oprzeć się wrażeniu, że zamawiający całkowicie zignorował wyjaśnienia ceny złożone przez odwołującego. […] Wezwanie z 7 lutego 2022 r. nie zawierało […] wskazania, jakie elementy oferty odwołującego wzbudziły wątpliwości zamawiającego – miało ono ogólnikowy charakter, ograniczony do przytoczenia dyspozycji art. 224 ust. 3 Pzp. W tej sytuacji zamawiający nie miał podstaw oczekiwać wyjaśnień...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy