Autor: Adrian Przepiórka

Naczelnik wydziału zamówień publicznych w urzędzie centralnym, student prawa. Posiada kilkuletnie doświadczenie w stosowaniu Pzp. Autor publikacji dotyczących problematyki zamówień publicznych

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Konsorcjum w zamówieniach publicznych

Pojęcie konsorcjum, z języka łacińskiego consortium, do nomenklatury prawniczej zaimplementowane zostało z prawa rzymskiego. W starożytnym Rzymie konsorcjum oznaczało współudział, spółkę, np. pomiędzy współdziedzicami. 

Czytaj więcej

Kryteria pozacenowe a jakość przedmiotu zamówienia

Od 29 sierpnia 2014 r. znowelizowane przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nałożyły na zamawiających obowiązek dotyczący stosowania innych niż wyłącznie cena kryteriów oceny ofert.

Czytaj więcej

Podpis w zamówieniach publicznych

Według definicji zawartej w słowniku języka polskiego podpis to imię i nazwisko, rzadziej godło, inicjały, napisane własnoręcznie przez kogoś, potwierdzenie pisma przez napisanie na nim własnego nazwiska. 

Czytaj więcej