Kryteria pozacenowe a jakość przedmiotu zamówienia

Prawo

Od 29 sierpnia 2014 r. znowelizowane przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nałożyły na zamawiających obowiązek dotyczący stosowania innych niż wyłącznie cena kryteriów oceny ofert.

 

POLECAMY

Na mocy przywołanej zmiany zamawiający musiał określić inne poza ceną kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, w szczególności uwzględniając jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia oraz koszty eksploatacji. 

Ustawodawca pozwolił na stosowanie ceny jako jedynego kryterium tylko w przypadku, gdy przedmiot zamówienia był powszechnie dostępny oraz miał ustalone standardy jakościowe. 

Kolejna zmiana ustawy Pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. jeszcze bardziej sformalizowała zasady określania kryteriów oceny ofert. Zgodnie z art. 91 ust. 2a Pzp zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp, mogą stosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert lub jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia oraz koszty jego cyklu życia. W większości przypadków oznacza to, że organizatorzy przetargów zmuszeni są określić kryterium ceny o wadze nieprzekraczającej 60%. 

Zmienione przepisy dotyczące kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty znajdują wyraz w najnowszym prawodawstwie unijnym, które akcentuje konieczność kierowania się przy wyborze najkorzystniejszej oferty rachunkiem ekonomicznym, gdzie oferta najkorzystniejsza nie jest utożsamiana z ofertą najtańszą1

Motyw 90 preambuły dyrektywy unijnej 2014/24/UE przyznaje państwom członkowskim swobodę w kwestii regulacji kryterium cenowego. Niemniej jednak zachęca je do ograniczenia kryterium kosztu w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy