Autor: Balbina Kacprzyk

Mgr inż. budownictwa, wykładowca na kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane, autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, prezes zarządu Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych w latach 2013–2019, obecnie Prezes Honorowa SKB, przewodnicząca Koleżeńskiego Sądu Honorowego SKB, członek Komitetu Ekonomiki PZiTB od 2010 r., członek Rady Zamówień Publicznych przy prezesie UZP, członek Zespołu ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. Od 1996 roku – prowadzi biuro kosztorysowe Amplus, od 2006 roku jest dyrektorem Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych WACETOB Sp. z o.o.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wskazówki do postanowień umowy w zakresie zmiany cen (2)

Do 2021 r. bardzo niewielu zamawiających uwzględniało w umowach w sprawie zamówień publicznych – nawet długoterminowych – postanowienia umowne, które umożliwiały zmianę wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany cen rynkowych, chociaż przepisy Prawa zamówień publicznych nie zakazywały takiej możliwości.

Czytaj więcej

Wskazówki do postanowień umowy w zakresie zmiany cen

Do 2021 roku bardzo niewielu zamawiających uwzględniało w umowach w sprawie zamówień publicznych – nawet długoterminowych – postanowienia umowne, które umożliwiały zmianę wynagrodzenia wykonawcy z powodu zmiany cen rynkowych, chociaż przepisy Prawa zamówień publicznych nie zakazywały takiej możliwości.

Czytaj więcej