Czym jest, a czym nie jest rejestr umów?

Zdaniem eksperta Otwarty dostęp

Jednym z większych wyzwań 2022 roku dla zamawiających z sektora finansów publicznych będzie prawidłowe wdrożenie przepisów nakładających nowy obowiązek – prowadzenie rejestru umów, który w porządku prawnym pojawił się wraz z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2054).

Przepisy są niejasne, mogą prowadzić do wieloznacznych interpretacji. Można wskazać cały pakiet wątpliwości odnoszących się do nowej regulacji, z których część ma charakter wręcz systemowy, a część stanowi niejasności drobniejszej natury. Wśród nich znajdują się:

POLECAMY

  • początek obowiązku rejestrowego,
  • zakres przedmiotowy obowiązku, czyli jakie dane umieszczać w rejestrze – w tej kwestii można wskazać najwięcej istotnych wątpliwości.

Jednak z punktu widzenia odpowiedzialności osób zaangażowanych w proces rejestrowy wspólnym mianownikiem jest odpowiedzialność karna (art. 34b ustawy o finansach publicznych wprowadzony ww. nowelizacją), którą bezwzględnie należy uwzględnić. Poniżej kilka wybranych aspektów dotyczących wątpliwości interpretacyjnych. 

Wejście w życie obowiązku rejestrowego

W obrocie można zetknąć się z niejasnościami co do wejścia w życie obowiązku rejestrowego. Zgodnie z art. 15 ww. nowelizacji wchodzi ona w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, z wyjątkiem art. 4,
art. 6 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Ważne
Ponieważ zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące rejestru zostały wprowadzone treścią art. 6 nowelizacji, pojawiają się poglądy, że obowiązek rejestrowy zaistnieje z dniem 1 lipca 2022 roku. 

Do pewnego stopnia jest to prawda, a konkretnie fragment prawdy. Zgodnie bowiem z art. 13 nowelizacji w rejestrach umów, m.in. na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, zamieszcza się informacje o umowach zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ważne
Rejestr technicznie wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku, czyli do tego dnia system teleinformatyczny tworzący rejestr powinien zostać udostępniony przez Ministra Finansów (podmiot odpowiedzialny za informatyczne aspekty jego funkcjonowania) jednostkom sektora. Jednak w udostępnionym w tym terminie rejestrze zamawiający powinni umieścić dane dotyczące umów „zawartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”, czyli od 1 stycznia 2022 roku, a nie od dnia wejścia w życie art. 6 nowelizacji.

Rejestr faktur?

Pojawia się ponadto pogląd, że w rejestrze umów umieszcza się również faktury (rachun...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy