Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

25 czerwca 2018

NR 163 (Maj 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 127

Tajemnica przedsiębiorstwa

Czy informacja o osobach, które będą wykonywać zamówienie, i ich kwalifikacjach może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Informacja ta może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, która w przypadku zastrzeżenia jej poufności przy składaniu oferty nie może zostać ujawniona przez zamawiającego. Przykładowo, mając na uwadze specyfikę rynku usług informatycznych, charakteryzującą się szybkim tempem rozwoju, a co za tym idzie – koniecznością dysponowania wykwalifikowaną kadrą specjalistów, informacje o kwalifikacjach, jak również potencjale kadrowym wykonawców, mają znaczenie gospodarcze. 

Możliwości zastrzeżenia, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, wykazu osób mających wykonywać zamówienie wraz z ich kwalifikacjami potwierdził również Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt: V Ca 421/07. W wyroku KIO 667/10 uznano, że: (…) podanie takich informacji jak: imiona i nazwiska osób, które będą realizować zamówienie, ich kwalifikacji (wykształcenie, uprawnienia) i doświadczenia oraz statusu względem przedsiębiorcy (pracownik lub osoba, którą przedsiębiorca dysponuje na innej podstawie) ułatwia dotarcie do tych osób, a w konsekwencji procedurę „podkupywania”. 

Dostęp do informacji publicznej

Czy zamawiający może odmówić udostępnienia dokumentacji projektowej na wniosek zainteresowanego wykonawcy, przed jej udostępnienie...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy