Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

25 czerwca 2018

NR 163 (Maj 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

298

Tajemnica przedsiębiorstwa

Czy informacja o osobach, które będą wykonywać zamówienie, i ich kwalifikacjach może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Informacja ta może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, która w przypadku zastrzeżenia jej poufności przy składaniu oferty nie może zostać ujawniona przez zamawiającego. Przykładowo, mając na uwadze specyfikę rynku usług informatycznych, charakteryzującą się szybkim tempem rozwoju, a co za tym idzie – koniecznością dysponowania wykwalifikowaną kadrą specjalistów, informacje o kwalifikacjach, jak również potencjale kadrowym wykonawców, mają znaczenie gospodarcze. 

Możliwości zastrzeżenia, jako tajemnicy przedsiębiorstwa, wykazu osób mających wykonywać zamówienie wraz z ich kwalifikacjami potwierdził również Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 29 marca 2007 r., sygn. akt: V Ca 421/07. W wyroku KIO 667/10 uznano, że: (…) podanie takich informacji jak: imiona i nazwiska osób, które będą realizować zamówienie, ich kwalifikacji (wykształcenie, uprawnienia) i doświadczenia oraz statusu względem przedsiębiorcy (pracownik lub osoba, którą przedsiębiorca dysponuje na innej podstawie) ułatwia dotarcie do tych osób, a w konsekwencji procedurę „podkupywania”. 

Dostęp do informacji publicznej

Czy zamawiający może odmówić udostępnienia dokumentacji projektowej na wniosek zainteresowanego wykonawcy, przed jej udostępnieniem na stronie internetowej? W jakiej sytuacji?

Jak wynika z jednolitego i ugruntowanego poglądu reprezentowanego w orzecznictwie sądów administracyjnych, informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnosząca się do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących zadania publiczne, w zakresie wykonywania tych zadań. Informacja publiczna dotyczy sfery faktów i obejmuje treść wszelkiego rodzaju dokumentów dotyczących podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej, przy czym chodzi nie tylko o dokumenty przezeń bezpośrednio zredagowane i technicznie wytworzone przez podmiot zobowiązany, ale również takie, których używa on do zrealizowania powierzonych prawem zadań, nawet gdy prawa autorskie należą do innego podmiotu. 

Dokumentacja projektowa na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi dokument zawierający informację publiczn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy