Dołącz do czytelników
Brak wyników

Forum zamawiających i wykonawców

18 września 2018

NR 166 (Wrzesień 2018)

Na pytania Czytelników odpowiada Józef Edmund Nowicki

0 61

Wypowiedzenie umowy

Czy wypowiedzenie umowy z nierzetelnym wykonawcą może być uznane za sytuację nieprzewidywalną i stanowić podstawę do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp?
Do możliwości udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 Pzp, w sytuacji gdy zamawiający wypowiedział umowę z nierzetelnym wykonawcą, odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza m.in. w uchwałach: z 6 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/KD 58/10, z 8 marca 2014 r., sygn. akt: KIO/KD 13/14.
W uchwale KIO/KD 58/10 Krajowa Izba Odwoławcza uznała za wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, więc podjął decyzję o rozwiązaniu umowy – zgodnie z zawartą umową. Krajowa Izba Odwoławcza uznała: Żaden inwestor nie zakłada podczas zawierania umowy, że od umowy trzeba będzie odstąpić z winy wykonawcy. Zamawiający również nie mógł się spodziewać, że nastąpi tak wiele tak istotnych uchybień (brak organizacji na placu budowy, zawarcie wbrew postanowieniom umowy umów z po...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Roczny dostęp do filmów instruktażowych
  • Cykl szkoleń online
  • Indywidualne konsultacje
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy