Dołącz do nas

Monitor zamówień publicznych

Autor

Specjalista ds. Zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst), praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych, w tym także finansowanych ze środków unii europejskiej, członek oskzp, autorka publikacji w prasie branżowej