Autor: Wojciech Piórkowski

Radca prawny w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.,  autor publikacji na temat zamówień publicznych, trener oraz wykładowca akademicki przedmiotu zamówienia publiczne.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Instytucja wezwania w trybie art. 26 ust. 2f Pzp

W praktyce rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą środków ochrony prawnej można zauważyć oszczędne formułowanie przez odwołujących zarzutów, które konkretyzacji ulegają dopiero na rozprawie. Czynność ta ogranicza się albo poprzez przywołanie podstawy prawnej – normy prawa materialnego lub przepisu procedury udzielenia zamówienia publicznego – albo poprzez ogólne, pobieżne odniesienie w treści uzasadnienia odwoła- nia do określonej czynności faktycznej zamawiającego.

Czytaj więcej

Zarzut nieprawidłowego poprawienia oferty

W praktyce rozpoznawania przez Krajową Izbę Odwoławczą środków ochrony prawnej można zauważyć oszczędne formułowanie przez odwołujących zarzutów, które dopiero na rozprawie ulegają konkretyzacji.

Czytaj więcej

Termin dla grupy kapitałowej

Termin trzech dni na złożenie oświadczenia o grupie kapitałowej to termin o charakterze instrukcyjnym, a przepisy Prawa zamówień publicznych nie przewidują sankcji w postaci wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia jego oferty za niezłożenie w terminie tego oświadczenia. 

Czytaj więcej

Odpowiedzialność za naruszenie Pzp

Przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych określają prawa i obowiązki zarówno podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy, jak i osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Działania sprzeczne z ustawowymi obowiązkami (w tym również zaniechania) są oceniane w kontekście odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Pzp.

Czytaj więcej