Autoryzacja producenta w zamówieniach publicznych

Zdaniem eksperta

Z reguły każdy zamawiający dba o jakość realizowanych na swoją rzecz zamówień publicznych. Wymaga tego nie tylko zdrowy rozsądek i troska o to, by wydatkowane środki publiczne w jak najwyższym stopniu zaspokajały potrzeby szeroko pojętego interesu publicznego. Wymagają tego również przepisy prawa, w tym obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wyrazem powyższego jest, zawarta w art. 17 ust. 1 Pzp, zasada efektywności. W uproszczeniu zasadę tę można sprowadzić do dwóch stwierdzeń. Po pierwsze, zamawiający musi kupować jak najlepszej jakości roboty budowlane, dostawy i usługi, w ramach posiadanych środków finansowych. Po drugie, zamawiający oprócz zrealizowania konkretnego zamówienia, musi dbać również o uzyskiwanie najlepszych efektów zamówienia, np. efektów środowiskowych, w stosunku do poniesionych nakładów (art. 17 ust. 1 pkt 2 Pzp). 

POLECAMY

Ważne: Narzędziem, z którego może skorzystać zamawiający, w celu urzeczywistnienia zasady efektywności – przede wszystkim w pierwszym powyższym rozumieniu – jest autoryzacja producenta. 

Czym jest autoryzacja producenta i w jakich zamówieniach szczególnie warto zwracać na nią uwagę? Jakie są możliwe zastosowania autoryzacji w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w poniższym artykule. Jednocześnie z pomocą przyjdzie mi najnowsze orzecznictwo z zakresu zamówień publicznych.

Czym jest autoryzacja producenta?

Niewątpliwie typów autoryzacji producenta jest tyle, ile samych oferowanych w dzisiejszych czasach produktów. Jednym słowem: wiele. Skonstruowanie uniwersalnej definicji samej autoryzacji, w tym np. zawierającej rodzaje autoryzacji oraz konkretne obowiązki z nią się wiążące, jest niezmiernie trudne, a być może niemożliwe. Próbując jednak wskazać ogólną definicję, 

Ważne: za autoryzację producenta można uznać rodzaj upoważnienia ze strony tego producenta do prowadzenia pewnego rodzaju działalności lub wykonywania wybranych czynności w jego imieniu. Jednocześnie podmiot autoryzowany korzysta ze swoistego zaufania, którym obdarzył go producent, co umożliwia prowadzenie, w założeniu długoterminowej, współpracy pomiędzy tymi podmiotami. 

Każdy produkt ma swoją specyfikę, tak jak każdy producent ma swoje specyficzne zasady, na jakich udziela autoryzacji. Stąd też bardzo ostrożnie należy podchodzić do formułowanych w dokumentach zamówienia wymagań względem autoryzacji, aby przypadkiem – pomimo najlepszych chęci – nie wylać przysłowiowego „dziecka z kąpielą”, tj. nie ograniczyć uczciwej konkurencji w postępowaniu. Niemniej, stosowanie autoryzacji producenta jest bardzo przydatnym rozwiązaniem. 

Autoryzacja producenta a przedmiot zamówienia

W postępowaniach o udzielenie zamówienia z autoryzacją producenta można spotkać się najczęściej przy okazji dwóch rodzajów zamówień: dostaw i usług. 

Ważne: Dostawy mogą wymagać autoryzacji producenta przede wszystkim w sytuacji, gdy w zakres zamówienia, oprócz samej dostawy, wchodzi również dodatkowa usługa polegająca na montażu lub zainstalowaniu dostarczonego urządzenia. Przeważnie głównym celem skorzystania z takiego rozwiązania jest zabezpieczenie zamawiającego przed utratą gwarancj...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Zamówień Publicznych"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!

Przypisy